Produkty Regulamin Mój koszyk Kontakt Nowość
Wartość
Ilość pozycji
zobacz więcej


login
hasło
zarejestruj się
zaloguj


wyszukaj
opcje zaawansowane
APTEKA "POD ORŁEM"
ul. Wolności 2A, 39-300 Mielec
Telefon: +48 17 586 39 64,
Fax:+48 17 584 06 88
zobacz więcej

"Omron
Grupy towarowe
Kosmetyki
Artykuły higieniczne
Artykuły stomatologiczne
Do nosa
Do uszu
Inne
Świat Dziecka
Sprzęt medyczny
Suplementy diety
Testy ciążowe
Zioła

Słowniki
Producent

Przeglądaj
Cały katalog

Ustawienia
Prosta lista produktów
Zarejestruj się

I) Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Apteka internetowa podorlem.net, zwana dalej Sprzedawcą lub Apteką, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat swojej oferty Apteka zamieszcza na stronie internetowej pod adresem: podorlem.net

2. Klient - każda osoba korzystająca z serwisu podorlem.net w szczególności dokonująca transakcji zakupu elektronicznego z wykorzystaniem witryny internetowej w domenie podorlem.net jak również korzystająca w jakikolwiek sposób z informacji na niej zamieszczonych, czy rozpowszechnianych w innej formie elektronicznej.

3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony podorlem.net, telefonicznie lub faksem.

4. Przyjęcie do realizacji zamówienia:
a) realizacja każdego zamówienia płatnego przy odbiorze lub przelewem rozpoczyna się niezwłocznie po jego otrzymaniu przez Sprzedawcę.
b) w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową - realizacja zamówienia rozpoczyna się po poprawnej autoryzacji karty.
5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sprzedawcy. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
a) Apteka nie zrealizuje zamówienia na produkt, który został zarejestrowany jako lek. Apteka zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w tej części.
6. W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, Sklep zastrzega sobie możliwość jednostronnego anulowania zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany osobnym e-mailem.

7. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

8. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie podorlem.net oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sprzedawcę. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

9. Klient udziela Sprzedawcy upoważnienia szczególnego do zawarcia w jego imieniu i na jego rachunek umowy o świadczenie usług pocztowych. Sprzedawca działa w imieniu Kupującego i na jego rzecz. Kupujący zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych z tego tytułu przez Sprzedającego. Przepisy kodeksu cywilnego dotyczące pełnomocnictwa stosuje się odpowiednio.

10. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

II) Ceny towarów

1. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sprzedawcy bądź wprowadzania w nich zmian.

4. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

III) Czas realizacji zamówienia

1. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.

2. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy
a) Sposoby i czas dostawy w Polsce:
(1) Poczta Polska przesyłka priorytetowa, przewidywany czas dostawy 2 dni robocze
(2) Poczta Polska przesyłka ekonomiczna, przewidywany czas dostawy 3-5 dni roboczych
(3) kurier , przewidywany czas dostawy 1 dzień roboczy
(4) dowóz na terenie miasta – po uzgodnieniu terminu z Klientem.

3. Apteka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

IV) Formy płatności

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
a) płatność przy odbiorze: należność pobiera listonosz lub kurier,
b) kartą płatniczą
c) przelewem bankowym na konto Sprzedawcy

V) Reklamacje

1. Wszystkie towary dostępne w sprzedaży pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.

2. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fabryczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub we wskazanych serwisach (dotyczy sprzętu medycznego objętych gwarancją producenta).

3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji u Sprzedawcy w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:
a) wad fabrycznych,
b) uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu
c) niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu

W takim przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną pod adresem sklepu:

Apteka „Pod Orłem” mgr farm. Anna Kisiel
ul. Wolności 2A
39-300 Mielec

Do odsyłanego towaru należy dołączyć rachunek/paragon.
Apteka nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Aptekę przesyłki z reklamowanym towarem.
W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w towary do wyboru.
Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sprzedawca zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

5. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie www Apteki, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.

6. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu pod warunkiem zawiadomienia Apteki o wadzie w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową.

VI) Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.
Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń, zniszczeniu pudełka. Produkty kosmetyczne nie mogą nosić innych śladów używania.

2. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim rachunkiem. Sprzedawca gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym pod adresem Klienta wskazanym w zamówieniu. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

VII) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Klienci Apteki, chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie zużytego sprzętu pod adresem:

Apteka „Pod Orłem” mgr farm. Anna Kisiel
ul. Wolności 2A
39-300 Mielec

1. Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi Klient.

VIII) Postanowienia końcowe

1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25-09-2009.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie podorlem.net.
Polecamy
Pliki "cookie"

Uwaga, do prawidłowego działania strona wymaga plików "cookie". Korzystając ze strony zgadzasz się na ich przetwarzanie. O celach przetwarzania plików "cookie" i możliwości zablokowania ich zapisywania, jak również możliwości usunięcia czytaj poniżej.

zobacz więcej
Informacja

Informujemy, że Apteka nie realizuje sprzedaży produktów, które wydawane są bez recepty, ale zostały zarejestrowane jako lek, oraz produktów wydawanych na receptę.


Najlepsza Cena!
La Squalana - Sekret młodej skóry - 50ml
Omron NE-C28P - Nebulizator z kompresorem Comp Air model NE - C28P

Najczęściej kupowane
Ciśnieniomierz półautomatyczny Microlife BP A80
Microlife - Nebulizator NEB 10